Comuna RECEA CRISTUR nr. 158, Jud. Cluj Napoca mihaela@info-receacristur.ro , andreea@info-receacristur.ro Telefon/Fax : 0264.227.591

Resurse

resurse   Resurse hidrografice
Resursele de apă dulce ale României sunt reduse faţă de media europeană şi nu au o repartiţie spaţială şi temporală uniformă. Calitatea acestora este mai puţin afectată în  prezent de consumul de îngrăşăminte din agricultură şi mai mult de infrastructura precară a sistemelor de canalizare şi epurare a apei din spaţiul rural.

La nivelul județului Cluj, reţeaua hidrografică este reprezentată de râurile: Someşul Mic inclus aproape integral în cuprinsul judeţului, Crişul Repede şi Arieşul inferior,  lacuri naturale şi iazuri (Cătina Popii I şi Popii II, Geaca, Ţaga etc.) şi de lacurile de  interes hidroenergetic: Beliş-Fîntînele, Tarniţa şi Gilău1.

Apele curgătoare existente pe raza comunei Recea Cristur sunt Valea Loanei şi Valea Ciubancii. La nivelul comunei nu există lacuri şi nici zone expuse inundaţiilor. Pânza freatică apare lenticular legat de orizonturile de conglomerate şi gresii, care în numeroase izvoare au stat la baza alimentării cu apă a localităţii prin captări şi aducţiuni.

floraFlora
Vegetaţia comunei Recea Cristur se încadrează în etajul pădurilor de stejar, iar dealurile înalte în partea inferioară a etajului de fag cu păduri amestecate.

Învelişul ierbos este alcătuit din plante ce aparţin familiilor componente gramineelor, leguminoaselor, cruciferelor, dintre care amintim paiusul, iarba vântului, firuţa de livadă, etc.

 

faunaFauna

Dintre speciile cinegetice se întâlnesc: iepurele, vulpea, mistreţul, lupul, căprioara, viezurele, veveriţa, etc.

Pădurile adăpostesc o varietate largă de specii de păsări cum ar fi cocoşul de munte şi mierla. În această zonă nu există rezervaţii naturale.

 

 

solul

Solul
Zona este aşezată din punct de vedere morfologic în regiunea dealurilor, altitudinea maximă este de 590 m în  Dealul Măgurii.

În comuna Recea Cristur se regăsesc 9 tipuri de sol şi mai multe subtipuri toate grupate în 5 clase: molisoluri, argiluvisoluri, cambisoluri, soluri hidroforme şi soluri neevoluate (trunchiate). Conţinutul humusului variază între 3-5%, iar ph-ul are valori între 5.0-7.0.