Comuna RECEA CRISTUR nr. 158, Jud. Cluj Napoca mihaela@info-receacristur.ro , andreea@info-receacristur.ro Telefon/Fax : 0264.227.591

Populatia

populatie1   Conform datelor statistice aferente anului 2012, comuna Recea Cristur are o populaţie de 1.537 de locuitori, iar densitatea populaţiei este de 20.17 locuitori/km2. Populaţia comunei a înregistrat o tendinţă de scădere faţă de recensământul anterior din anul 2002, când s-au înregistrat 1.701 locuitori ai comunei.

   Repartiţia populaţiei totale a comunei Recea Cristur arată că cei mai mulţi dintre locuitorii comunei, reprezentând 41.2% din populaţia totală, sunt stabiliţi în localitatea reşedinţă de comună, Recea Cristur. Următoarele cele mai populate sate din cadrul comunei sunt Căprioara (10.6%) şi Ciubăncuţa (10.2%). În fiecare dintre celelalte sate aparţinătoare ale comunei (Osoi, Elciu, Ciubanca, Jurca, Pustuţa, Escu) numărul de locuitori reprezintă mai puţin de 10% din populaţia totală a comunei. Localitatea cel mai slab populată este Escu, doar 3.3% dintre locuitori fiind stabiliţi în acest sat.

populatia1   În perioada recentă, 2007-2012, populaţia comunei a cunoscut mici fluctuaţii, înregistrându-se totuşi o tendinţă descrescătoare începând cu anul 2010, după cum se poate observa în graficul următor.

populatia2

   Distribuţia populaţiei comunei Recea Cristur pe grupe de vârstă şi sexe este redată în tabelul următor. Structura populaţiei totale a comunei în funcţie de sex indică faptul că 736 de locuitori, reprezentând 47.89% din totalul populaţiei comunei, sunt de sex masculin, iar 801 persoane, reprezentând 52.11% din total, sunt de sex feminin. Ponderea ridicată a femeilor în totalul populaţiei comunei plasează comuna Recea Cristur între comunele cel mai
feminizate din mediul rural din judeţul Cluj.

populatia3   Referitor la structura populaţiei comunei Recea Cristur pe grupe de vârstă, se constată că cei mai mulţi dintre locuitorii comunei, în număr de 669, reprezentând 43.5% din totalul populaţiei, au vârste de 60 de ani şi peste. Peste un sfert din populaţia comunei (27.8%) constă în persoane cu vârste cuprinse între 30-59 ani, alţi 16.3% dintre locuitori au sub 14 ani, iar 12.4% dintre locuitorii comunei aparţin categoriei de vârstă 15-29 ani. Astfel, la nivelul comunei Recea Cristur se constată ponderea extrem de ridicată a populaţiei îmbătrânite în totalul populaţiei comunei. În plus, după cum se precizează în Strategia de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020, comuna Recea Cristur este comuna din judeţul Cluj în care s-a înregistrat cea mai mare rată de dependenţă demografică (109,16%), raport calculat ca număr de persoane tinere (sub 15 ani) şi vârstnice (65 ani şi peste) care revin la 100 de persoane în vârstă de muncă (persoane cu vârste cuprinse între 15- 64 de ani).

grafic5

   Repartiţia populaţiei comunei Recea Cristur în funcţie de etnie, conform datelor statistice aferente anului 2011, ilustrată în graficul următor, indică faptul că majoritatea locuitorilor comunei, reprezentând 76% din numărul total de locuitori, sunt români. În comună mai există o comunitate semnificativă, cea a persoanelor de etnie romă, care reprezintă 18% din numărul total de locuitori ai comunei. O pondere de 1% din populaţia totală este reprezentată de locuitorii de etnie maghiară, iar pentru alţi 5% dintre locuitori nu sunt disponibile informaţii referitoare la etnia acestora.

populatia5   Distribuţia locuitorilor comunei Recea Cristur după religie conform recensământului din anul 2011, evidenţiată în graficul de mai jos, arată că majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (86.61%), existând însă şi minorităţi de penticostali (6.23%) şi de martori ai lui Iehova (1.06%). Cumulat, 1.5% din populaţia comunei are altă religie (romano-catolică, reformată, greco-catolică, baptistă, unitariană, fără religie), iar pentru restul de 4.6% dintre locuitori nu se cunoaşte apartenenţa confesională.

populatia6