Comuna RECEA CRISTUR nr. 158, Jud. Cluj Napoca mihaela@info-receacristur.ro , andreea@info-receacristur.ro Telefon/Fax : 0264.227.591

Organizare

organizare   Infrastructura
În comuna Recea Cristur există 29 km de drumuri, din care 12 km asfaltaţi şi 17 km
pietruiţi. Comuna este traversată de la un capăt la altul de drumul judeţean 109A, pe o distanţă de 15 km.

Principalele drumuri comunale care străbat localitatea Recea Cristur sunt DC139 – 4.8 km, DC162 – 3.8 km, DC 161 – 1.8 km.

La nivelul comunei nu există cale ferată, distanţa până la cea mai apropiată gară fiind  de 30 km, în municipiul Dej. Cel mai apropiat aeroport este cel din Cluj-Napoca, situat la 45 km distanţă.

   Locuințe
Situaţia locuinţelor în comuna Recea Cristur, la nivelul anului 2011, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, este cea prezentată în tabelul următor.

grafic2   Serviciul de alimentare cu apă și canalizare
– Reţea de alimentare cu apă potabilă – există în toate satele comunei, lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile fiind de 18.3 km.

- Reţea de canalizare – nu există în niciunul din satele comunei.

Alţi indicatori semnificativi care reflectă starea existentă în comuna Recea Cristur privind alimentarea cu apă, la nivelul anului 2011, conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj, sunt redaţi în tabelul de mai jos.

grafic3  Serviciul de alimentare cu gaze naturale și termoficare
– Reţea de alimentare cu gaze natuale – nu există în niciunul dintre satele comunei.

  Alte servicii comunitare
Comuna Recea Cristur dispune de:
– Reţea energie electrică – comuna este electrificată în totalitate, există inclusiv iluminat public stradal în toate satele comunei

- Reţea telefonie fixă – există în toate satele comunei, furnizorul fiind Romtelecom

- Reţea telefonie mobilă – existent, dar nu în toate localităţile comunei. Astfel, în localitatea reşedinţă de comună, Recea Cristur, există acces la principalele reţele de telefonie mobilă (Orange, Cosmote, Vodafone). În ceea ce priveşte satele aparţinătoare, există acces doar la reţeaua Cosmote în numai 2 dintre cele 8 sate aparţinătoare – în Pustuţa şi Osoi.

- Acces la cablu TV şi Internet – existent; accesul la reţeaua de Internet este posibil doar în localitatea reşedinţă de comună, Recea Cristur

- Colectarea deşeurilor – serviciul de salubrizare este asigurat de firma Salprest. În prezent, la nivel local  deşeurile nu sunt colectate selectiv în vederea valorificării materialelor reciclabile (hârtie, carton, sticlă, metale, materiale plastice) decât într-o măsură foarte mică. Astfel, se pierd cantităţi mari de materii prime secundare şi
resurse energetice.

Se constată astfel existenţa unor probleme semnificative la nivelul comunei din punct de
vedere al infrastructurii, concretizate în special în inexistenţa sistemului de canalizare, starea
deficitară a drumurilor din comună, lipsa sistemului de distribuţie a gazelor naturale.