Comuna RECEA CRISTUR nr. 158, Jud. Cluj Napoca mihaela@info-receacristur.ro , andreea@info-receacristur.ro Telefon/Fax : 0264.227.591

Invatamant

invatamant   Capitalul uman prezintă o importanţă deosebită pentru dezvoltarea rurală. Dezvoltarea rurală şi diversificarea economiei rurale depind de nivelul educaţiei, al cunoştinţelor şi calificării. Deşi îmbunătăţirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii de bază este un element important în dezvoltarea socio-economică a mediului rural, formarea profesională reprezintă „motorul” pentru o bună dezvoltare.

   Educaţia şi formarea sunt esenţiale pentru comunităţile rurale, dar în ceea ce priveşte infrastructura şcolară există discrepanţe evidente. Deşi se poate spune că numărul de şcoli din mediul rural depăşeşte necesităţile populaţiei, calitatea educaţiei este redusă, pe de o parte din cauza slabei dotări a infrastructurii educaţionale, iar pe de altă parte din cauza nivelului de pregătire/experienţă al profesorilor.

   Cele mai multe dintre şcoli au nevoie de renovări, mobilier, utilităţi de bază şi material didactic. Infrastructura şi facilităţile aferente educaţiei profesionale şi educaţiei primare constituie instrumente importante pentru conversia forţei de muncă agricole în forţă de muncă non-agricolă. Structurile de învăţământ profesional şi primar sunt esenţiale pentru reconversia profesională a lucrătorilor agricoli, deoarece majoritatea agricultorilor au doar cunoştinţe elementare de mecanică sau din alte domenii tehnice. Nivelul scăzut de instruire se reflectă în calitatea forţei de muncă din mediul rural, fiind un factor restrictiv pentru dezvoltarea economică din această zonă. Diversificarea activităţilor economice nu este susţinută de lucrători cu formare sau experienţă specifică diverselor tipuri de meserii, deoarece sistemul educaţional nu a fost adaptat cerinţelor specifice din mediul rural.

   Instituţiile de învăţământ din spaţiul rural, reprezentate de grădiniţe, unităţi primare şi gimnaziale sunt slab dotate în ceea ce priveşte materialul tehnic şi didactic. Tehnologia IT şi echipamentele hardware şi software sunt rar întâlnite în cadrul şcolilor din spaţiul rural în timp ce echipamentul necesar formării profesionale sau pentru ucenici este învechit sau lipseşte. O problemă suplimentară o constituie dificultatea de a atrage personal calificat în zonele rurale.

   În anul 2014, în comuna Recea Cristur funcţionează două şcoli generale cu clasele I-IV şi o grădiniţă, conform tabelului de mai jos. În celelalte sate aparţinătoare ale comunei nu există instituţii de învăţământ. Cele două şcoli din localităţile Recea Cristur şi Ciubăncuţa necesită acţiuni de reabilitare şi dotare corespunzătoare.

invatamant1Lipsa unităţilor de învăţământ gimnazial şi liceal din comună reprezintă un punct slab, deoarece pentru a-şi continua studiile, copiii vor fi nevoiţi să se îndrepte spre şcoli situate în alte comune sau oraşe din judeţul Cluj.