Comuna RECEA CRISTUR nr. 158, Jud. Cluj Napoca mihaela@info-receacristur.ro , andreea@info-receacristur.ro Telefon/Fax : 0264.227.591

Clima

climaComuna Recea Cristur beneficiază de un climat continental moderat. Ca urmare, în timpul iernii predomină pătrunderile de natură maritim-polară sau maritim carpatică din nord-vest, iar vara aerul cald din sud-vest.

Temperatura medie anuală este în jur de 8.3°C, cu mici diferenţe între regiunile joase şi culmile dealurilor legate de gradientul termic de 0.5 °C – 0.7 °C/ 100 m.

Nivelul mediu anual al precipitaţiilor este de cca. 600-700 mm.