Comuna RECEA CRISTUR nr. 158, Jud. Cluj Napoca mihaela@info-receacristur.ro , andreea@info-receacristur.ro Telefon/Fax : 0264.227.591

Biserici de lemn

Biserica din Osoi

În anul 1800, străjuind aşezarea pe un deal împădurit, a fost ridicată biserica de lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, pictată în interior de Ioan Perşe din Elciu, la 1821 şi sfinţită de Ep. Vasile Moga, probabil, la 1822. Într-un istoric al bisericii, data sfinţirii este anul 1821, dar nu s-au găsit alte dovezi privind data exactă.

Planul bisericii este acelaşi cu al bisericilor de lemn din Podişul Transilvaniei. Astfel, pronaosul şi naosul au o formă rectangulară, iar absida altarului, de formă poligonală, este mai îngustă ca restul edificiului. Deasupra pronaosului se înalţă turnul – clopotniţă, de forma unei prisme, cu galerie în partea superioară a tamburului, terminat cu un vârf ascuţit. Intrarea se deschide în peretele sudic al pronaosului care este tăvănit, iar naosul şi altarul au bolte semicilindrice. Pictura realizată de Ioan Perşe, preotul Elciului, se mai păstrează doar fragmentar.

Biserica are clopote de 30 şi 40 kg.

biserica1

Biserică de lemn în Căprioara

S-a ridicat în 1885, „în onoarea Pogorârii Spiritului Sântu”, aşa cum este notată în Sematismul din anul 1896.

Biserica a fost renovată în 1928 şi sfinţită de Ep. Dr. Iuliu Hossu în octombrie 1937.

Biserica de lemn din Ciubancuta

Biserica de 80 mp are forma de navă, si a fost pictată pe pânză aplicată, în 1865, de un anonim. A fost ridicată pe o fundaţie de piatră, pe un plan rectangular, planimetria se dezvoltă pe o axă longitudinală, de la est la vest se însiră cele trei încăperi specifice unei biserici construite de comunitatea românească: pronaos, naos si altar poligonal mai îngust ca restul clădirii. Este construită din cununi de bârne, asezate pe un soclu de piatră, dispuse orizontal, îmbinate la capete. Cununile de bârne din partea superioară a pereţilor depăsesc faţadele, alcătuind console, numite „aripi”, cu rol constructiv, dar si decorativ. Deasupra pronaosului se află turnul clopotniţei, prevăzut cu galerie si arcade si încoronat cu un coif ascuţit. Naosul si altarul sunt acoperite cu câte o boltă semicilindrică, din scândură.

biserica2Biserica de lemn din Elciu

   A fost construită din bârne de lemn, pe temelie de piatră, având o lungime de 12 m, o lăţime de 5 m şi o suprafaţă totală de 60 mp. Edificiul acoperit cu tablă are un plan dreptunghiular terminat spre răsărit cu absida altarului, decroşată, cu cinci laturi. Intrarea este dinspre latura din vest, adăpostită de un pridvor închis, adăugat ulterior. Pereţii au fost tencuiţi afară şi în interior, naos, altar. Pronaosul este despărţit de naos doar de stâlpii ce susţin corul la care se ajunge pe o scară din dreapta pronaosului. Interiorul corului are un luminator rotund practicat în timpanul cu care se termină acoperisul către vest.